Tutkimus: Nuorisotalo mahdollistavana yhteisönä

Anu Gretschelin tutkimuksessa (2011) kehitettiin nuorisotalojen avointa toimintaa nuorten osallisuuden ja nuorten näkökulmasta toimintatutkimuksen keinoin. Nuoret toivat esille, että nuorten tulemista, olemista ja tekemistä nuorisotaloilla estävät esimerkiksi heikko yhteisön tila, puutteet ohjaajien kasvatusotteessa sekä nuorisotalodemokratian pinnallisuus. Yhteisöllisen toimintakulttuurin parantaminen asettuikin erityiseksi kehittämiskohteeksi nuorisotaloilla.

Gretschel, Anu 2011. Nuorisotalo mahdollistavana yhteisönä. Nuorten näkökulma.