Artikkeli: Nuorten juomatapojen vertailu kielen ja alueen näkökulmasta

Poikkeavatko ruotsinkielisten ja suomenkielisten nuorten juomatavat alueellisesti toisistaan? Ja vastaavatko ruotsin- ja suomenkielisten nuorten juomatapojen alueelliset erot toisiaan? Poikkeavatko pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten juomatavat Pohjanmaan ruotsinkielisten juomatavoista? Artikkeli pohjautuu Kouluterveyskyselyn tuloksista saatuun kuvaan nuorten juomatavoista.

Tigerstedt, Cristoffer; Markkula, Jaana; Karlsson, Thomas; Jokela, Jukka & Pietikäinen, Minna, 2008. Suomen ruotsinkielisten nuorten juomatavat Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla – vertailu suomenkielisiin. Yhteiskuntapolitiikka 2008;73(1):24-35.