Tutkimus: Nuorten nuuskaaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa selvitettiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä nuuskasta ja nuorten nuuskaamisesta sekä heidän toimenpiteitään nuorten nuuskaamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Poikien nuuskaaminen ja savukkeiden sekä nuuskan yhteiskäyttö ovat lisääntyneet viime vuosina. Vaikka monet toimijat työskentelevät aktiivisesti nuorten tupakoinnin ehkäisemiseksi, vähemmän tiedetään siitä, miten nuuska on huomioitu nuorille kohdennetuissa toimissa ja viestinnässä.

Liimakka, Satu: Ollilla, Hanna; Ruokolainen, Otto; Sandström, Patrick & Heloma Antero 2015. Nuorten nuuskaaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta. Yhteistä linjaa etsimässä? Raportti 2/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.