Opas: Nuorten osallistaminen asuntolatoiminnassa

Nuorten akatemian opas tarjoaa etenkin asuntolaohjaajille tietoa siitä, miten he voivat innostaa nuoria tekemään asioita itse. Opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja se sisältää konkreettisia ohjeita. Oppaassa käsitellään mm. ohjaajan työtä ja hyvinvointia, ryhmän muodostumista sekä toiminnan käynnistämistä.

Nuorten akatemia. Nuori tekee, ohjaaja tukee. Opas asuntolaohjaajalle.