Tutkimus: Nuorten päihteiden käytön sosiaaliset motiivit ja juomisen haitat

Elämäntapaliiton tutkimuksessa keskitytään lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien päihdekulttuuriin ja siihen, miten ehkäisevällä päihdetyöllä niihin voitaisiin vaikuttaa. Tutkimuksessa nousevat vahvasti esiin juomisen sosiaaliset motiivit. Tutkimus osoitti, että alkoholi on olennainen osa monen nuoren vapaa-aikaa.  Nuoret kokevat juomisen intensiivisenä ja palkitsevana yhdessäolona, mikä kannustaa juomiseen.  Erityisesti ammattiin opiskeliville pojille yhteinen juominen  oli tärkeä keino luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutkimus korostaa, että ehkäisevän päihdetyön kannattaa nostaa esiin ja vahvistaa niitä tapoja, joilla nuoret itse pyrkivät pitämään juomistilanteitaan haitattomina.

Maunu, Antti, 2011. Leiskaa steissillä, romanssi mökillä. Pääkaupunkiseudun ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten juomisen sosiaaliset motiivit ja juomisen koetut haitat.