Tutkimus: Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995-2015

Terveyden ja hyvinvonnin laitos on koonnut eurooppalaisen ESPAD-kyselytutkimuksen (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) 2015 tuloksista suomalaisten 16-vuotiaiden päihdeasenteiden ja -käyttötapojen raportin. Tutkimus toistetaan neljän vuoden välein. Suomalaiset nuoret suhtautuvat säännölliseen alkoholin käyttöön vapaamielisemmin kuin tupakointiin, vaikka humalajuomisen riskit nähdään suurina. Humalajuomisen aloitusikä on viime vuosina siirtynyt aiempaa myöhäisemmäksi. Rahapeliautomaateilla pelaavien poikien osuus on pudonnut lähes puolesta vuonna 2011 alle kymmenekseen vuonna 2015. Vastaavasti nuorten, jotka eivät lainkaan ole pelanneet rahapeliautomaateilla, osuus on lisääntynyt voimakkaasti.

Raitasalo, Kirsimarja; Huhtanen, Petri & Miekkala, Mari 2016. Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995-2015. ESPAD-tutkimuksen tulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 19/2015.