Tutkimus: Nuorten palvelujen järjestämisen malleja Manner-Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksessä perehdyttiin yli sadan suomalaisen kunnaan nuorille järjestämiin palveluihin. Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat keskeisessä roolissa monessa palvelussa. Selvityksen mukaan monessa kunnassa on parannettavaa nuorten palveluiden suhteen. Nykyisellään ne eivät usein ole nuorisolähtöisiä eivätkä myöskään tavoita kaikkia nuoria.

Hammarberg, Leila & Klemetti, Reija, 2016. Nuorten palvelujen järjestämisen malleja Manner-Suomessa. Puhelinhaastattelujen raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos