Nuorten terveystapatutkimus 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttama Nuorten terveystapatutkimus 2017 esittelee 12-18 -vuotiaiden nuorten terveystottumuksia valtakunnallisesti ja mahdollistaa ilmiöiden seuraamisen säännöllisesti.

Teemoja ja tuloksia

Tutkimuksessa keskitytään nuorten terveystottumuksiin alkoholin, tupakkatuotteiden ja rahapelaamisen osalta. Tutkimus osoittaa muun muassa tupakoinnin vähenemisen jatkuvan, muiden tupakkatuotteiden suosion säilyvän ennallaan ja alkoholinkäytön vähenemisen ja raittiiden määrän lisääntymisen pysähtyneen.

Jaana M Kinnunen, Lasse Pere, Susanna Raisamo, Anu Katainen, Hanna Ollila, Arja Rimpelä 2017: Nuorten terveystapatutkimus 2017: Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen.