Bok: Och ändå fungerar den. Att bringa klarhet i alkohol- och drogupplysningen

Boken riktar sig till såväl yrkesutbildade personer inom alkohol- och drogförebyggande arbetet, tjänstemän och forskare som lärare, ungdomsarbetare och alla vuxna. Bokens syfte är att hjälpa läsaren att förstå kommunikationens och upplysningens plats i samhället och betydelse i det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Ett annat viktigt mål är att uppmuntra personer som ger alkohol- och drogupplysning att utnyttja olika kommunikationsmetoder och förbättra sina kunskaper om dessa.

Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen & Matti Piispa, 2011. Och ändå fungerar den. Att bringa klarhet i alkohol- och drogupplysningen. Ungdomsforskningsnätverket/ Ungdomsforskningssällskapet Nätpublikation 55