Omakuva N.Y.T – ryhmäohjaajan luonnoskirja nuorten taiteellisia kasvuryhmiä ohjaaville ammattilaisille

Fin Fami Uusimaa ry:n Terve Mieli, Mitä kuuluu – projektin tuottama materiaali nuorten elämänhallinnallisten ryhmien ohjaukseen. Omakuva N.Y.T. on monitaiteinen, voimavaralähtöinen ryhmäprosessi, jonka kautta voi tutkia omaa identiteettiä, elämäntarinaa ja ryhmässä toimimista.  Luonnoskirja on tarkoitettu tueksi ja inspiraatioksi sosiaali-, terveys-, taide- ja nuorisoalojen ryhmänohjaajille sekä näiden alojen välisiin yhteisprojekteihin. Sen avulla ryhmässä tehdään ja puhutaan asioita, joissa lähestytään ihmisyyteen ja nuoruuteen liittyviä ydinkysymyksiä. Taiteen kautta voi ryhmässä tutkia omia rajoja, opetella läheisyyden ja etäisyyden säätelyä tässä ja nyt, näiden ihmisten kanssa, rakentaen suhteita ja suhteille merkityksiä.

Hallas, Ursula &Sihvola, Sanni. 2015. Finfami Uusimaa Ry, Mimi-projekti.