Opas: Koululaisen turvaverkko

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa oppaassa keskitytään kouluikäisten parissa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön ja siihen, miten ehkäisevää päihdetyötä tehdään eri toimijoiden ja kodin kanssa yhteistyössä. Turvaverkko edistää ja tukee koululaisen hyvinvointia monella tapaa ja se on myös mainio väline ehkäistä päihteiden käyttöä ja siirtää päihdekokeiluja myöhemmäksi.

Warsell, Leena. (toim). 2013.  Koululaisen turvaverkko.