Opas: Kunnissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opas piirtää kuvan siitä, miten ehkäisevän päihdetyön kunnassa tulisi näkyä ja tarjoaa myös esimerkkejä ehkäisevän päihdetyön laadukkaasta toteutuksesta kunnan tasolla korostaen yhteistyön merkitystä. Oppaassa käsitellään mm. ehkäisevän päihdetyön peruskäsitteitä, ehkäisevää päihdetyötä asiakastyössä sekä kunnan ehkäisevän päihdetyön kehittämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. Ehkäisevä päihdetyö peruspalveluissa. Opas kunnan ehkäisevään päihdetyöhön.