Opas: Laadukasta monialaista yhteistyötä

Nuorisotutkimusseuran julkaisu kertoo toimivasta monialaisesta yhteistyöstä ja sen edellytyksistä. Oppaassa kuvataan myös monialaisen yhteistyön kehittämishanketta. Hankkeessa selvisi mm. se, että monialaisten ryhmien toiminnan tulee olla organisoitua, jotta ryhmät palvelisivat kaikkia osallistujia. Myös monialaisten ryhmien organisointi verkostoksi on hyvin tärkeää.

Gretschel, Anu ja Mulari, Timo 2013. Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi – opas monialaiseen yhteistyöhön kunnissa.