Opas: Nuorten mielenterveyshäiriöt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima opas  kertoo nuorten yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja auttaa niiden varhaisessa tunnistamisessa ja nuorten kohtaamisessa. Mielenterveyshäiriöitä käsitellään myös päihteidenkäytön näkökulmasta. Oppaan ovat laatineet nuorten mielenterveyden asiantuntijat.

Marttunen, Mauri; Huurre, Taina; Strandholm, Thea ja Viialainen, Riitta (toim.) 2013. Nuorten mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille.