Opas: Opiskelijat mukaan. Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen.

Opas tarjoaa käytännöllisiä vinkkejä tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa. Vinkkejä voi soveltaa hyvin myös muissa oppilaitoksissa. Oppaassa on toimintaohjeita tapahtumajärjestämisen työpajojen toteuttamiseen sekä ideapankki erilaisista tapahtumista, jotka tukevat nuorten osallisuutta, työelämävalmiuksien kehittymistä ja hyvinvointia.

Opas on tuotettu osana Työterveyslaitoksen koordinoimaa Combo-hanketta (2015–2018). Hankkeen tavoitteena on ollut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää nuorten osallisuutta, työelämävalmiuksia ja hyvinvointia erilaisissa nuorten toimintaympäristöissä. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n toimesta hankkeessa on edistetty erityisesti 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia, työkykyä ja hyvinvointia. Tapahtumajärjestämisen työpajat ja nuorten toteuttamat tapahtumat ovat olleet toiminnan ydintä. Työpajojen tarkoituksena oli järjestää oppilaitoksiin tapahtumia, jotka opiskelijat voivat toteuttaa itsenäisesti ja jotka eivät vaadi suuria resursseja. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 35 työpajaa 8 ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi jaettiin tietoa liikunnan merkityksestä osallisuudelle, hyvinvoinnille sekä työkyvylle.