Opas: Vanhempien alkoholinkäyttö varhaiskasvatuksessa

A-klinikkasäätiön opas tarjoaa tietoa varhaiskasvatuksen työntekijöille siitä, miten he voivat lapsen kanssa käsitellä tämän vanhempien alkoholinkäyttöä. Vanhempien alkoholinkäyttöä tarkastellaan oppaassa etenkin lasten näkökulmasta.

Roine, Mira & Magnusson, Minna (toim.) 2010. Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö – Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille.