Opas: Verkostot haltuun. Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä.

Opas tarjoaa käytännön vinkkejä nuorten parissa toimiville asiantuntijoille ja kehittäjille. Vinkkejä löytyy muun muassa siihen, miten verkostomaista yhteistyötä voi edistää yli toimialarajojen ja mitä sujuva yhteistyö vaatii. Miten verkostoissa tehtävää työtä voi koordinoida? Opas on tuotettu nuorisotoimijoille vuonna 2016 tehdyn verkkokyselyn pohjalta. Kyselyssä ilmeni, että yhteistyötä yli toimialarajojen tehdään jo varsin paljon, mutta verkostoitumisessa on silti haasteita. Vastaajien halusivat kehittää toimintaansa ja verkostoitumista yli rajojen. Opas on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen koordinoimaa Combo-hanketta (2015–2018).

Airila, Auli &  Aho, Outi & Nykänen, Mikko 2016. Verkostot haltuun. Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä. Työterveyslaitos.