Opas: Mielenterveys- ja päihdetyöstrategia kunnissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opas tarjoaa tietoa kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian laatimisen tueksi. Oppaassa strategiaprosessi kuvataan tarkasti.

Laitila, Minna 2013. Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia  – Opas strategiseen suunnitteluun.