Opas: Vertaisarviointi ehkäisevän päihdetyön kehittämisen tueksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opas keskittyy siihen, miten vertaisarvioinnin kautta voidaan tukea ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä. Julkaisu tarjoaa hyvät ohjeet lähteä tekemään vertaisarviointia samankaltaisten haasteiden parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.

Mieskolainen, J., Männistö, S. ja Kesänen, M. 2015 Vertaisarviointi ehkäisevän päihdetyön arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 1/2015.