Opinnäytetyö: Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen muuttuminen 1755–2001

Minna Sääskilahden väitöskirjan (2002) tavoitteena oli selvittää, millainen tekstilaji alkoholivalistus on ja miten alkoholivalistus muuttuu vuosien 1755–2001 aikana. Keskeisimpiä havaittuja muutoksia on alkoholivalistuksen institutionaalistuminen sekä sen sävyn lieveneminen vuosien ja vuosisatojen varrella. Alkoholivalistustekstien muutos on selvästi sidoksissa yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksiin. Sääskilahti esittää, että kielenkäytöllä on alkoholivalistuksessa tärkeä rooli, joten siihen on tarpeellista kiinnittää erityistä huomiota valistustekstejä suunniteltaessa.

Sääskilahti, Minna 2002. Vapise kuningas alkoholi – Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana.