Päihdetilastollinen vuosikirja 2016

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama Päihdetilastollinen vuosikirja 2016 kuvaa suomalaisten alkoholin ja huumeiden käyttöä ja tarjoaa ajantasaista tietoa mm. (ehkäisevää) päihdetyötä tekeville. Se osoittaa muun muassa, että suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus on laskussa ja että kannabisasenteet ovat lieventyneet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. Päihdetilastollinen vuosikirja 2016