Päihteet puheeksi -materiaalit. Työkalupakista tukea ammattilaisille

Itäsuomalainen yhteistyöhanke (JAKE) on koonnut työvälineitä päihteiden puheeksiottamiseen. Työkalut ovat jaoteltuna erikseen ikäryhmittäin niin nuorten kuin aikuisten ja ikäihmistenkin kanssa keskusteluun. Nuorten kanssa käytettäväksi suunnatut välineet käsittelevät päihteistä keskustelua, sekä ohjaavat varhaisen puuttumisen toteuttamiseen. Muut aineistot käsittelevät alkoholin käytön arviointia, vähentämistä, lopettamista ja mini-interventiota. Työkalupakissa on hyödynnetty Alkoholiohjelman, Mannerheimin lastensuojeluliiton sekä Helsingin kaupungin puheeksioton aineistoja. JAKE on Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen hanke, jolla edistetään järjestö- ja kansalaistoimintaa.