Snabbguide till kvalitet inom rusmedelsförebyggande arbete / Pikaopas laadukkaaseen ehkäisevään päihdetyöhön (ruotsiksi)

I svenska Folkhälsomyndighetens snabbguide från 2015 ges tips och handledning i att bedriva ett rusmedelsförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Innehållet baserar sig på EU:s riktlinjer för kvalitet, European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). Snabbguiden kan tillämpas både på projekt och i ordinarie arbete och riktar sig dem som jobbar med rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet.

Ruotsalaisen Folkhälsomyndighetenin vuonna 2015 julkaisema pikaopas perustuu EU:n laatustandardeihin, European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). Opas johdattelee sekä projektien, että perustoiminnan arviointiin, työkaluna muistilistat eri vaiheille. Opas on suunnattu ehkäisevää päihdetyötä tekeville ja muille terveyden edistäjille.

Snabbguide för drogförebyggande arbete. 2015. Folkhälsomyndigheten.