NykterHET – material inom ANT-pedagogik

NykterHET är material, som är avsett att fungera som redskap när du diskuterar frågor kring alkohol, narkotika och tobak med unga. Materialet innehåller övningar och uppgifter som kan användas för att väcka diskussion bland unga om alkohol, narkotika och tobak samt attityderna mot dem.

NykterHET” – material inom ANT-pedagogik har tagits fram av Esbo stads ungdomstjänster; Jenni Kortemäki, Heidi Odell, Jenni Kuustie i samarbete med:
Preventiimi – kunskapscentrum för rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn
Humanistiska yrkeshögskolan Sanna Lind, Jonna Farin, Sanna Pylkkänen