Tutkimus: Raha-automaattipelejä pelaavien nuorten päihteiden käyttö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen artikkeli käsittelee 15–16-vuotiaiden suomalaisnuorten rahapeliautomaatilla pelaamisen muutoksia vuosina 1995–2011. Lisäksi artikkelissa on tietoa rahapeliautomaatilla pelaamisen ja alkoholin, kannabiksen ja tupakkatuotteiden käytön yhteyksistä. Artikkelista käy ilmi, että erityisesti poikien pelaaminen on lisääntynyt ja pelaamattomien tyttöjen osuus on kasvanut.

Järvinen-Tassopoulos, Johanna & Raitasalo, Kirsimarja 2015. Ikärajoja ja rajojen kokeilua. Raha-automaattipelejä pelaavien 9.-luokkalaisten alkoholin, kannabiksen ja tupakkatuotteiden käyttö vuosina 1995–2011. Yhteiskuntapolitiikka, vol 80 (2), 160–172.