Julkaisu: Rahapelaamisen riskirajoilla

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n julkaisu (2015) paneutuu rahapelaamiseen ja siihen liittyvään riskikäyttäytymiseen. Riskipelaamiseen liittyy niin taloudellisia, sosiaalisia kuin terveyshaittojakin. Riskialttiin rahapelikulutuksen tuntomerkkejä ovat pelaaminen useammin kuin muutaman kerran kuukaudessa, useamman kuin neljän eri rahapelin pelaaminen ja korkean riskin rahapelien pelaaminen (raha-automaatit ja kasinopelit). Selvitys pohjautuu vuonna 2011 tehtyyn rahapelitutkimukseen ja sen aineistoon, ja se rajautuu täysi-ikäisten (18-74-vuotiaat) rahapelaamiseen.

Smolej, Mirka & Karjalainen, Salla & Jaakkola, Tapio 2015. Rahapelaamisen riskirajoilla. EHYT ry.