Raportti lasten ja nuorten tupakoimattomuuden strategiasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2015) raportti esittelee lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisen strategian arviointia ja kuvaa sitä, miten strategian tavoitteissa onnistuttiin. Raportti tarjoaa tietoa siitä, miten tupakoimattomuutta eri tahoilla voidaan edistää ja miten siihen suhtaudutaan.

Nevalainen, S. ja Ollila, H. 2015. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen –kansallisen strategian arviointi.