Raportti: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteiksi asetettiin vuonna 2009 asiakkaan aseman vahvistaminen, ehkäisevän työn tehostaminen, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palvelujärjestelmän kehittäminen sekä ohjauskeinojen vahvistaminen. Suunnitelman loppuarvioinnissa todetaan, että edistävän ja ehkäisevän työn kokonaisuudesta on vaikea saada kattavaa kuvaa. Arvioinnissa nostetaan esiin lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen, jota tulisi tehdä laajemmin muuallakin kuin sosiaali- ja terveyden huollossa. Ehkäisevään työhön on myös olemassa toimiviksi havaittuja menetelmiä, mutta menetelmiä käytetään vaihtelevasti. Ehkäisevän työn olisi myös pystyttävä vastaamaan globaalien muutosten tuomaan epävarmuuteen ja vastakkainasetteluihin.

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon ohjausryhmä 2016. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset. Raportteja ja muistioita 3. Sosiaali- ja terveysministeriö.