Raportti: Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaryhmä on laatinut suunnitelman rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa. Työryhmä ehdottaa raportissa, että rahapelipolitiikasta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös ja sitä toimeenpaneva kansallinen ohjelma. Tuki- ja hoitopalvelujen kehittämiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi perustetaan valtakunnallinen Pelihaittakeskus. Maakuntien rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi työryhmä esittää 5 henkilövuoden lisäresurssia alueille.

Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa. Asiantuntijaryhmän työhön perustuva esitys 11.10.2017. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:42.