Raportti: Yhteisöllinen ehkäisevä päihdetyö

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston raportti kuvaa hanketta, jossa keskityttiin siihen, miten ehkäisevää päihdetyötä tulisi toteuttaa yhteisöjen kautta ja käydään läpi myös hankkeen arviointia.

Mieskolainen, Juha & Kesänen, Minna (toim.) 2010. Yhteisöt ja ehkäisevä päihdetyö. Kehittämishankeraportti.