Artikkeli: Riskinotto, hallinta ja käyttäjäidentiteetit huumeiden sekakäytössä. Analyysi sekakäyttöepisodeista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Lapin yliopiston tutkimuksen mukaan päihteiden sekakäyttäjät näkevät sekakäytön riskeinä mm. virkavallalle paljastumisen, käytön mukanaan tuomat sosiaaliset ongelmat sekä erilaiset terveysongelmat. Käyttäjät hahmottavat sekakäytön riskit erilaisina riippuen siitä, miten hyvin käyttäjä hallitsee käyttönsä ja päihdeyhdistelmänsä. Toisille käyttäjistä on tärkeää, että päihteitä käytetään yhdessä samanhenkisten käyttäjien kanssa. Osa taas haluaa vetäytyä omaan rauhaansa, jolloin päihtymiskokemus on henkilökohtainen. Sekakäyttö voi olla myös vastakulttuurista toimintaa tai yritys ylläpitää toimintakykyä riippuvuuden ehdoilla.

Kataja, Kati & Väyrynen, Sanna & Hakkarainen, Pekka ym. 2016. Riskinotto, hallinta ja käyttäjäidentiteetit huumeiden sekakäytössä. Analyysi sekakäyttöepisodeista. Yhteiskuntapolitiikka 81, 1/2016, s. 43–54. YP-kansipieni