Materiaali: Selkokielisiä materiaaleja päihdetyöhön

Sininauhaliiton tuottamat materiaalit kertovat mm. alkoholista, kuntoutumisesta, rahapelaamisesta ja päihdepalveluista selkokielisesti. Selkokielisille materiaaleille on tarvetta, koska monilla ihmisillä voi ikänsä, lääkityksensä tai muiden syiden vuoksi olla esimerkiksi lukemisen tai hahmottamisen ongelmia. Sivuilta löydät esimerkiksi selkokielisen alkoholiesitteen, joka kertoo lyhyesti ja selkeästi alkoholista.