Selvitys: Lukiolaisten päihteidenkäyttö

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n selvitys lukio-opiskelijoiden päihteiden käytöstä ja päihdeasenteista. Selvitys tarjoaa monipuolisesti tietoa hyödynnettäväksi lukiossa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.

Kolttola, Eeva. 2013. Lukiolaiset ja päihteet. Laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä. Ehyt katsauksia 1/2013.