Selvitys: Nuuska nuorten maailmassa

Suomen Syöpäyhdistys ry:n selvitys tarjoaa nuorten parissa toimiville ammattilaisille tietoa nuorten nuuskan käytöstä ja siihen liittyvistä asenteista. Tarjoaa myös välineitä nuuskan käytön ehkäisyyn. Selvitys on hyödyllinen työkalu mm. koulujen henkilökunnalle tai harrastustoimintaan.

Salomäki, S-M. ja Tuisku, J. 2013. Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä. Nuuska nuorten maailmassa. Suomen Syöpäyhdistys ry.