Sex, drugs & muita tärkeitä asioita. Kysymyksiä ja vastauksia – materiaali nuorten kanssa käytettäväksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamassa (2013) esitteessä käsitellään nuorille tärkeitä asioita alkoholin, huumeiden ja tupakan vaikutuksesta nuoren terveyteen ja elämänhallintaan, kuten seksiin, lihomiseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja riskinottamiseen. Mukana on myös tietoa nuorten digitaalisesta ja rahapelaamisesta. Esite on tarkoitettu tueksi nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille koulussa, oppilaitoksissa ja nuoriso- ja vapaa-ajan toimessa.