Stödmaterial till fostrare om spel

Stödmaterialet till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga, är utgivet av Institutet för hälsa och välfärd 2013. I stödmaterialet finns information om digitala spel, penningspel, åldersgränser samt information om förebyggande, hjälp och stöd till barn och unga.

Silvennoinen, Inka; Tenkanen, Teresa; Luhtala, Kaisa, 2013. Ungdomarna på spel : Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga. Institutet för hälsa och välfärd.