Tutkimus: Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama tutkimus (2016) sisältää monipuolista perustietoa suomalaisten alkoholinkäyttötavoista, juomisen seurauksista, alkoholiasenteista ja -mielipiteistä. Tutkimus on toteutettu 15–69-vuotiaille suomalaisille kahdeksan vuoden välein alkaen vuodesta 1968. Raportti perustuu vuonna 2016 kerättyyn aineistoon.

 

Härkönen, Janne & Savonen, Jenni &  Virtala, Esa &  Mäkelä, Pia  2017. Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968–2016. Juomatapatutkimusten tuloksia. Raportti 3/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.