ART-menetelmä (Aggression Replacement Training) ammattilaisille nuorten tukemiseen

Suomen ART-yhdistyksen Suomessa jo vuodesta 2004 edistävä menetelmä tähtää ammattilaisten osaamisen lisäämiseen nuorten aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi Suomessa.  Tavoite on, että toiminnallisten harjoitteiden avulla nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia. ART on avuksi silloin, kun lapsen, nuoren tai aikuisen käyttäytyminen on epäsosiaalista: liiallisen vetäytyvää tai aggressiivista. Tunne-, käyttäytymisen ja arvojen ja ajattelun tasojen harjoitteet on suunniteltu tehtäviksi ryhmässä.