Terveystaju-julkaisu nuorten parissa toimiville

Nuorisotutkimusverkoston verkkoversioksi vuonna 2015 muutettu julkaisu vuodelta 2006 käsittelee nuorten terveyden edistämistä muun muassa päihdekasvatuksen, mielen hyvinvoinnin, kansallisen huumepolitiikan ja ammattilaisten työetiikan näkökulmista.

Anne Puuronen (toim.) 2015. Terveystaju – Nuoret, politiikka ja käytäntö. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 91.