Tiedä ja toimi: Kunta lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukena -materiaali ammattilaisille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut kuntien tupakoimattomuuden edistämistyön tueksi Tiedä ja toimi: Kunta lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukena -materiaalin. Materiaali tarjoaa peruskatsauksen ja perusteluja tupakoimattomuuden tukemisen työn suunnitteluun kunnissa. Lisäksi se ohjaa tutustumaan aiheeseen lisää muiden materiaalien kautta.

Ollila, Hanna 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.