Nordisk alkoholfakta / Tietoa alkoholin kulutuksesta Pohjoismaissa (ruotsiksi)

På popNADS sida finns fakta om alkohobruk i de nordiska länderna. Om du till exempel undrar var promillegränserna för ratt- och roderfylleri går, hur mycket alkohol som konsumeras per person och hur många som dör av alkoholförgiftning i de olika nordiska länderna – så hittar du svaren här. Illustrationerna gör siffrorna åskådliga och de kan användas som hjälpmedel till exempel i undervisning. popNAD är en del av Nordens Välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet.

Mitkä ovat ikärajat eri maissa, kuinka paljon alkoholia juodaan eri Pohjoismaissa asukasta kohti? Missä kulkeat ratti- ja ruorijuopumuksen promillerajat eri Pohjoismaissa?  Esimerkiksi näihin kysymyksiin saat vastauksia Pohjoismaiden Ministerineuvoston alaisuudessa toimivan Pohjoismaiden hyvinvontikeskuksen Nordisk alkoholfakta tietosivulta.  Teksti on ruotsiksi ja havainnekuvat palvelevat hyvin kaikenkileisiä lukijoita.