Tilasto: Alkoholijuomien kulutus 2014

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama Alkoholijuomien kulutus 2014 -tilasto käsittelee alkoholijuomien kulutusta Suomessa vuonna 2014. Suomalaiset kuluttivat vuonna 2014 11,2 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaiskulutus väheni 3,4 prosenttia. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni 9,1 litrasta 8,8 litraan sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2014. Myös alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen rakenteessa on nähtävissä pientä muutosta viime vuosina. Mietojen viinien ja mallasjuomien osuus tilastoidusta kulutuksesta on noussut, kun taas väkevien juomien osuus on vähentynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015. Alkoholijuomien kulutus 2014. Suomen virallinen tilasto.