Tilasto: Alkoholipoliittiset mielipiteet 2016–2017

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportissa (2017) kuvataan alkoholipoliittisten mielipiteiden kehitystä 1960-luvulta vuoteen 2017 sekä mielipiteitä vuosina 2016–2017. Raportin aineisto perustuu 1960-luvulta alkaen alkoholipoliittisia mielipiteitä koskeviin gallupkyselyihin ja vuonna 2016 toteutettuun Juomatapatutkimukseen. Tutkimus osoittaa, että nykyisen ja nykyistä tiukemman alkoholipolitiikan kannalla on 60–63 prosenttia vastaajista ja 31–32 prosenttia vastaajista haluaa höllentää alkoholipolitiikkaa. Erityisesti paljon alkoholia kuluttavat ja usein humaltuvat miehet toivovat väljempää alkoholipolitiikkaa. Naisista ja henkilöistä, jotka eivät juo itseään humalaan, väljempää alkoholipolitiikkaa toivoi noin viidennes.

 

Österberg, Esa & Raitasalo, Kirsimarja & Karlsson, Thomas & Mäkelä, Pia 2017. Alkoholipoliittiset mielipiteet 2016–2017. Tilastoraportti 12/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.