Tilasto: Euroopan huumeraportti 2015

EMCDDA:n (Euroopan unionin huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus) julkaisemasta raportista löytyy kattavasti tietoa Euroopan huumetilanteesta. Vuoden 2015 huumeraportti sisältää kattavan yleiskatsauksen Euroopan huumeongelmasta ja toimenpiteistä sen ratkaisemiseksi. Suuntauksia ja muutoksia -raportti on Euroopan huumeraporttiin kuuluvien toisiinsa liittyvien tuotteiden keskiössä. Eurooppalaisiin ja kansallisiin tietoihin perustuva raportti tarjoaa erinomaisen katsauksen keskeisiin suuntauksiin, toimiin ja menettelytapoihin sekä perusteellisia analyyseja aihekohtaisista asioista.Tilastoraportti on julkaistu muiden muassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja eri kieliversiot ovat luettavissa  EMCDDA:n nettisivuilla (sivulla kohta Download report -> PDF download, valitse alavalikosta kieli ja lataa raportti).

EMCDDA 2015. European Drug Report 2015: Trends and Developments.