Tilasto: Päihdetilastollinen vuosikirja 2014. Alkoholi ja huumeet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 sisältää keskeiset tiedot alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä, alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista, päihdehuollosta, päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta, alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta. Kirja antaa tarkan kuvan Suomen päihdetilanteen kehityksestä. Yleiskatsauksessa esitellään myös Suomen alkoholi- ja huumepolitiikan keskeisiä tavoitteita sekä niiden yhteyksiä kansainvälisiin alkoholi- ja huumepoliittisiin sopimuksiin ja ohjelmiin.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014. Alkoholi ja huumeet. Suomen virallinen tilasto.