Tilasto: Päihdetilastollinen vuosikirja 2017. Alkoholi ja huumeet.

Päihdetilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista, kuten alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä sekä alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista. Lisäksi se sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa. Päihdetilastollinen vuosikirja on alkoholin osalta jatkoa Alkon vuodesta 1932 julkaisemalle Alkoholitilastolliselle vuosikirjalle.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2017. Alkoholi ja huumeet. Suomen virallinen tilasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.