Handbok till tobaksfri yrkesutbildning

I handboken finns information om tobakslagen och vad den innebär för yrkesutbildningen, information om varför rökfrihet är viktigt, samt hur man i praktiken kan jobba för rökfrihet inom yrkesutbildningen. Handboken riktar sig till alla yrkesgrupper inom yrkesutbildningen men kan med fördel användas även av högstadie- och gymnasiepersonal. Handboken är utgiven av Institutet för hälsa och välfärd 2011.

Ollila, Hanna, 2011. Rökfri ut i arbetslivet : Handbok för tobaksfri yrkesutbildning. Institutet för hälsa och välfärd.