Toimintaohjelma: Tupakkapolitiikka

Sosiaali- ja terveysministeriön tupakkapoliittinen toimenpideohjelma tukee tavoitetta, jonka mukaan suomalaisista korkeintaan 2 prosenttia käyttäisi tupakkatuotteita vuoteen 2040 mennessä. Toimenpideohjelma esittää keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmassa on neljä toimintakokonaisuutta: tupakkatuotteiden aloittamisen ehkäisy ƒ, tupakkatuotteiden käytön lopettaminen, savuton elinympäristö ƒsekä uudet tupakkatuotteet ja niihin rinnastettavat tuotteet.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2014. Tie savuttomaan Suomeen. Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10.