Tutkimus: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet. Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2010.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet -raportissa (2012) tarkastellaan suomalaisten huumeiden käyttöä ja huumeasenteita vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006 ja 2010 suoritettujen postikyselyien pohjalta. Tutkittavat on poimittu satunnaisotannalla 15–69-vuotiaasta suomalaisväestöstä. Vuosien 1992 ja 2010 välillä Suomen huumetilanteessa on tapahtunut monia muutoksia. Kahdeksassatoista vuodessa suomalaisten huumeiden käyttö on esimerkiksi lisääntynyt huomattavasti. Huumetilanteen muutos on johtanut uudistuksiin myös Suomen huumepolitiikassa ja huumeasenteissa. Kontrollin ja lainvalvonnan rinnalle on nostettu ehkäisevä työ ja uudenlaiset haittojen vähentämisen toimet.

Metso, Leena; Winter, Torsten & Hakkarainen, Pekka 2012. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet. Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.