Stödmaterial för rusmedelsförebyggande i skolan (på norska) / Tukimateriaali koulussa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön (norjaksi)

Stödmaterialet för lärare, rektorer och elevvårdspersonal är utgivet av det norska Helsedirektoratet 2012. Materialet innehåller både information om rusmedelsförebyggande strategi, planering, utvärdering, och lärandemål inom olika ämnen.

Norjalaisen Helsedirektoratetin tukimateriaali vuodelta 2012 on suunnattu opettajille, rehtoreille ja oppilashuolllon henkilökunnalle. Tukimateriaalissa on tietoa sekä koulun ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja arviontiin, että tavoitteita ja näkökulmia eri aineiden opetukseen.

Helsedirektoratet & Utdanningsdirektoratet, 2012. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter